غلامحسن فتحعلی

مدیر عرضه و پذیرش شرکت ها

منصور کاظم نژاد

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

نادر خوش کردار

مدیر مالی، اداری و پشتیبانی

ابراهیم هدایت زاده

مدیر بورس کالا و انرژی

سعید آذرگون

مدیر روابط عمومی و امور شعب

مرتضی اشهر

مدیر معاملات اوراق بهادار

سمیه محمدزاده

مدیر آنلاین

کمیله فرقانی

مدیر پذیرش

آرش توفیق

مدیر حقوقی

1390-۱۴۰۲ هلدینگ الماس داده (دانش بنیان)