مدیران شرکت

غلامحسن فتحعلی

مدیر عرضه و پذیرش شرکت ها

منصور کاظم نژاد

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

نادر خوش کردار

مدیر مالی، اداری و پشتیبانی

آرش توفیق

مدیر حقوقی

سعید آذرگون

مدیر روابط عمومی و امور شعب

مرتضی اشهر

مدیر معاملات اوراق بهادار

سمیه محمدزاده

مدیر آنلاین

کمیله فرقانی

مدیر پذیرش

نوشین محرمی

مدیر معاملات کالا و انرژی

1390-۱۴۰۳ هلدینگ الماس داده (دانش بنیان)