توجه:مشتری گرامی ثبت نام شما به عنوان سرمایه گذار حرفه ای به منزله قبول قوانین و مقررات کارگزاری می باشد. جهت مشاهده قوانین و مقررات کلیک کنید

مشخصات مشتری
سوالات (بخش اول)
سوالات (بخش دوم)
سوالات (بخش سوم)
ارسال مدرک

1390-۱۴۰۲ هلدینگ الماس داده (دانش بنیان)