• سهام عدالت متوفی (توضیحات تکمیلی)

  استعلام سهام عدالت متوفی با کدملی

  سامانه سمات سهام عدالت به نشانی sahamedalat.ir برای اطلاع از تخصیص سهام عدالت و میزان دارایی هر شخص پایه‌ریزی شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص استعلام سهام عدالت می‌توانید به سایت ddn.csdiran.ir وارد شوید.

 • اقدامات متقاضی

  1. در ابتدا متقاضی باید الزاماً به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه مراجعه کرده و با وارد کردن کدملی، تاریخ تولد و تاریخ فوت متوفی از بخش "استعلام نوبت پرونده قهري" نسبت به این موضوع که آیا زمان تشکیل پرونده متوفی فرارسیده است یا خیر اطلاع حاصل کند.

  2. در صورت تائید زمان تشکیل پرونده لیست کارگزاران منتخب انجام فرایند به متقاضی نمایش داده می‌شود.

  3. متقاضی می‌تواند درسامانه نوبت‌دهی کارگزاری‌ها (در صورت وجود)، به‌صورت الکترونیک ثبت درخواست نماید و یا به‌صورت حضوری به یکی از شعب کارگزاری بانک انصار مراجعه نماید و از طریق باجه دریافت نوبت، نوبت خود را دریافت نماید (این بخش می‌تواند به‌صورت دستی و یا الکترونیک و یا هردو صورت امکان‌پذیر باشد)

 • اسناد و مدارك لازم

  متقاضی باید هنگام مراجعه به یکی از شعب منتخب کارگزاری‌ بانک انصار، نسبت به ارائه مدارك ذیل اقدام نماید:

  1. تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه متوفی

  2. اصل یا تصویر برابر با اصل کارت ملی و صفحه اول شناسنامه تمامی وراث تعیینی در گواهی حصر وراثت(با این توضیح که رسید متقاضی کارت ملی و یا گواهی شماره ملی ممهور به مهر سازمان ثبت احوال می‌تواند جایگزین کارت ملی باشد)

  3. اصل یا تصویر برابر با اصل گواهی حصر وراثت متوفی (شایان ذکر است در صورتی که مادر در عداد وراث باشد؛ مستنبط از بند ب ماده 892 قانون مدنی جهت کنترل حاجب، صفحات شناسنامه مربوط به تعداد فرزندان پدر و مادر متوفی نیز الزامی است)

  4. در صورتیکه متوفی دارای وصیت‌نامه رسمی باشد که در گواهی حصر وراثت نیز به آن اشاره شده است، اخذ و ارائه اصل یا تصویر برابر با اصل وصیت‌نامه نیز ضروری می‌باشد.

  5. مطابق تبصره سه ماده دو آیین نامه اجرایی آزاد‌سازی سهام عدالت، تقسیم سهام عدالت متوفیانی که تاریخ فوت آنها بعد از تاریخ 1399/05/01 باشد منوط به پرداخت مالیات بر ارث است لذا در این فرض، ضروري است اصل یا تصویر برابر با اصل گواهی پرداخت مالیات بر ارث مندرج به سهام عدالت نیز اخذ و ارائه گردد. شایان ذکر است در صورتی که تاریخ فوت متوفی قبل از تاریخ 1399/05/01 باشد سهام عدالت متوفی، معاف از مالیات تبصره ذیل ماده 17 قانون مالیات مستقیم است و در این فرض احراز پرداخت مالیات موضوعیت ندارد.

1390-۱۴۰۲ هلدینگ الماس داده (دانش بنیان)