جلسه دوم انواع صندوق های سرمایه گذاری

استاد: مرتض اشهر

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات : 3
 • تعداد ساعات : 2
 • ساعت : ۱۳:۳۰:۰۰ ب ظ
 • حد نصاب : 10 الی 150
 • تاریخ شروع : یکشنبه ۵ شهریور ۲
 • تاریخ خاتمه : یکشنبه ۵ شهریور ۲
 • روزهای برگزاری : یکشنبه

مشاهده سرفصل ها

انواع صندوق های سرمایه گذاری

استاد: مرتض اشهر

ثبت نام به پایان رسیده است

هزینه: 0 ریال

 • تعداد جلسات : 3
 • تعداد ساعات : 2
 • ساعت : ۱۳:۳۰:۰۰ ب ظ
 • حد نصاب : 10 الی 150
 • تاریخ شروع : یکشنبه ۲۹ مرداد ۲
 • تاریخ خاتمه : یکشنبه ۲۹ مرداد ۲
 • روزهای برگزاری : یکشنبه

مشاهده سرفصل ها

1390-۱۴۰۳ هلدینگ الماس داده (دانش بنیان)