شماره حساب های بورس اوراق بهادار
بانک شعبه کد شعبه شماره حساب شماره شبا
میرداماد 1886 55654365738871 IR380150000055654365738871
بانکداری اجتماعی 10 1016183661 IR090700001000221618366001
میدان هروی 282 282110107281391 IR550570028211010728139001
حافظ 129 0100009071003 IR430660000000100009071003
سی ام تیر 849 849401561711 IR270560084904000156171001
آرژانتین-الوند 248 10024467 IR290610000000000010024467
سزاوار 1043 0116544152004 IR950190000000116544152004
کلاهدوز 65326 5492687417 IR890120000000005492687417
بورس 695 0104873575000 IR260170000000104873575000
میدان مادر 422 ۴۲۲۴۳۲۱۵۰۹۸۱ IR۳۱۰۵۹۰۰۴۲۲۰۰۴۰۳۲۱۵۰۹۸۰۰۱
توحید 1129 14005387411 IR100140040000014005387411
عمار 115 1157110163241 IR170640011500711016324001
شماره کارت بانک پاسارگاد : 5022297000102603
شماره حساب های بورس کالا
بانک شعبه کد شعبه شماره حساب شماره شبا
سی ام تیر 849 849431561711 IR100560084904300156171001
سزاوار 1043 0109776267001 IR160190000000109776267001
شماره حساب های بورس انرژی
بانک شعبه کد شعبه شماره حساب شماره شبا
مدرس 49221 72629857 IR570120000000000072629857

1390-۱۴۰۳ هلدینگ الماس داده (دانش بنیان)