تاریخچه کارگزاری بانک انصار

کارگزاری بانک انصار

شرکت در تاریخ 1384/06/22 نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي مشهد تحت شماره 24467 و در تاريخ 1387/11/05 تحت شماره ثبتی 10668 نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. به استناد مصوبات مجمع عمومی فوق العاده در مورخ 1393/12/19 مالکیت سهام کارگزاری از "شرکت دانایان پارس" به "بانک انصار" منتقل و مضافاً بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 1394/05/06 نام شرکت از "شرکت کارگزاری پارس گستر خبره" به "شرکت کارگزاری بانک انصار" تغییر یافته است . از آنجاییکه مرکز اصلي شرکت در شهرستان مشهد واقع مي باشد ، تغییرات شرکت در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي و موسسات تجاری استان خراسان رضوی ثبت گردیده است .

 • فعالیت‌های شرکت

  به استناد مندرجات ماده 3 اساسنامه ، شرکت می تواند به هر یک از فعالیت‌های زیر مبادرت ورزد مشروط به اینکه مجوز مربوط به هر یک از آنها را از سازمان دریافت کرده باشد :

  الف) خدمات کارگزاری، کارگزار معامله‌گر و بازارگردانی شامل :

  1) معامله اوراق بهادار از قبیل سهام ، اوراق مشارکت ، حق تقدم خرید سهام ، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آنها یا به نام و حساب خود

  2) معاملات کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آنها ،

  3) بازارگردانی اوراق بهادارو کالاهای پذیرفته شده ،

  ب) خدمات مالی و مشاوره‌ای شامل :

  1) مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازارگردانی ،

  ٢) نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه ،

  3) بازاریابی برای فروش اوراق بهادار ،

  4) مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یا کالا در هر یک از بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه‌کننده کالاها،

  5) مشاوره در زمینه‌های زیر :

  الف) قیمت‌گذاری اوراق بهادار؛

  ب) روش فروش و عرضه اوراق بهادار؛

  ج) خرید و فروش یا نگهداری اوراق بهادار؛

  د) سرمایه‌گذاری ؛

  تبصره: شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی ، تحصیل دارایی ، سرمایه‌گذاری ، تاسیس شخصیت حقوقی مستقل ،مشارکت در تاسیس شخصیت‌های حقوقی دیگر ، افتتاح اسناد اعتباری بانکی و یا به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.

1390-۱۴۰۲ هلدینگ الماس داده (دانش بنیان)