تاریخچه کارگزاری بانک انصار

 

شرکت در تاریخ 1384/06/22 نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي مشهد تحت شماره 24467 و در تاريخ 1387/11/05 تحت شماره ثبتی 10668 نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. به استناد مصوبات مجمع عمومی فوق العاده در مورخ 1393/12/19 مالکیت سهام کارگزاری از "شرکت دانایان پارس" به "بانک انصار" منتقل و مضافاً بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 1394/05/06 نام شرکت از "شرکت کارگزاری پارس گستر خبره" به "شرکت کارگزاری بانک انصار" تغییر یافته است . از آنجاییکه مرکز اصلي شرکت در شهرستان مشهد واقع مي باشد ، تغییرات شرکت در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي و موسسات تجاری استان خراسان رضوی ثبت گردیده است . 

به استناد مندرجات ماده 3 اساسنامه ، شرکت می تواند به هر یک از فعالیت‌های زیر مبادرت ورزد مشروط به اینکه مجوز مربوط به هر یک از آنها را از سازمان دریافت کرده باشد :

الف) خدمات کارگزاری، کارگزار معامله‌گر و بازارگردانی شامل :

1) معامله اوراق بهادار از قبیل سهام ، اوراق مشارکت ، حق تقدم خرید سهام ، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آنها یا به نام و حساب خود

2) معاملات کالاهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آنها ،

3) بازارگردانی اوراق بهادارو کالاهای پذیرفته شده ،

ب) خدمات مالی و مشاوره‌ای شامل :

1) مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازارگردانی ،

٢) نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه ،

3) بازاریابی برای فروش اوراق بهادار ،

4) مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یا کالا در هر یک از بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضه‌کننده کالاها،

5) مشاوره در زمینه‌های زیر :

الف) قیمت‌گذاری اوراق بهادار؛

ب) روش فروش و عرضه اوراق بهادار؛

ج) خرید و فروش یا نگهداری اوراق بهادار؛

د) سرمایه‌گذاری ؛

تبصره: شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی ، تحصیل دارایی ، سرمایه‌گذاری ، تاسیس شخصیت حقوقی مستقل ،مشارکت در تاسیس شخصیت‌های حقوقی دیگر ، افتتاح اسناد اعتباری بانکی و یا به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.

 

 

وضعیت تالار ها و شعب :

 

وضعیت تالار ها ، شعب و نمایندگی پذیرش

ایستگاه

تهران

کرج

رشت

زنجان

تبریز

مشهد

شیراز

اصفهان

اراک

اردبیل

جمع

سعادت آباد

تابان

تعداد ایستگاه معاملات

1

4

1

2

2

1

3

1

3

0

1

20

شعبه معاملات

 

 

 

 

 

 

 

 

دفتر و شعبه در تالارهای شرکت بورس

 

 

 

 

 

 

 

تالار اختصاصی معاملات

 

 

 

 

 

 

نمایندگی پذیرش