امین آذریان

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

 

ساناز ذبیحی

معاونت توسعه بازار

 

 

سید علی اصغر میر اسمعیلی

معاونت عملیات بازار

علی شفیعی

معاونت مالی و پشتیبانی

 

مریم شفقی

مدیر امور مالی و اعتبارات

 

 

زهرا شیری

مدیر معاملات اوراق بهادار

پریسا زارعی

مدیر صندوق های سرمایه گذاری 

 

مهرناز بابا حسین زاده فرد

مسئول نظارت و کنترل داخلی کارگزاری

 

 

منصور کاظـم نژاد

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

آرش توفیق

مدیر حقوقی

 

کمیله فرقانی اشرفی

مدیر پذیرش و امور شعب
 
 

ابراهیم هدایت زاده

مدیر معاملات کالایی

سمیه محمد زاده

مدیر معاملات برخط

 

 

مدیر اداری و پشتیبانی