شماره حساب های بورس اوراق بهادار:

 

بانک

شعبه

شماره حساب

شماره شبا

شاخص شعبه

سپه (انصار سابق)

میرداماد

۵۵۶۵۴۳۶۵۷۳۸۸۷۱

IR380150000055654365738871

1886

رسالت

بانکداری اجتماعی

1016183661

IR090700001000221618366001

10

پاسارگاد

میدان هروی

282-110-10728139-1

IR550570028211010728139001

282

بانک دی

حافظ

0100009071003

IR430660000000100009071003

129

سامان

سی ام تیر

849-40-156171-1

IR۲۷۰۵۶۰۰۸۴۹۰۴۰۰۰۱۵۶۱۷۱۰۰۱

849

 

بانک شهر

آرژانتین-الوند

10024467

IR290610000000000010024467

248

صادرات

سزاوار

0213352851009

 IR530190000000213352851009

1043

ملت

کلاهدوز

5492687417

IR890120000000005492687417

65326

ملی

بورس

0104873575000

IR260170000000104873575000

695
شماره کارت بانک پاسارگاد :                                                                                                      5022297000102603  

شماره حساب های بورس کالا:
 

 

بانک

شعبه

شماره حساب

شماره شبا

شاخص شعبه

 

 

سامان

 

 

سی ام تیر

 

 

849431561711

 

IR100560084904300156171001

 

849

 

 

صادرات

 

 

سزاوار

 

0109776267001

 

IR160190000000109776267001

 

1043

 
شماره حساب های بورس انرژی:

 

 

https://ansarbankbroker.ir/portals/0/logo%20bank/%20.jpg

 

ملت

 

 

مدرس

 

72629857

 

IR570120000000000072629857

 

49221