امکانات همراه پلاس 

 

دریافت لحظه ای پیغام های ناظر

مشاهده پرتفو

ارسال خرید و فروش به صورت لحظه ای

تغییر کاگزار ناظر

مشاهده گردش حساب

واریز وجه و ثبت برداشت وجه

مشاهده نقشه بازار

تعریف دیدبان بازار 

مشاهده سهام ها با بیشترین بازدید روز ، بیشترین تقاضای روز ، بیشترین عرضه روز و همچنین بیشترین خرید حقوقی و فروش حقوقی
 
  •  برای دریافت نرم افزار انی دسک کلیک کنید