Menu

 نکات عطف دستورالعمل اجرایی جدید افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزدسازمان بورس و اوراق بهادار  


*ناشر غیر بورسی و غیرفرابورسی : ناشری که اوراق بهادار آن نزد سازمان ثبت شده ولی در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته نشده است.

*ناشر پذیرفته شده در فرابورس : ناشری که اوراق بهادار آن نزد شرکت فرابورس ایران پذیرفته شده باشد.

 

*ناشر غیر بورسی و غیرفرابورسی : ناشری که اوراق بهادار آن نزد سازمان ثبت شده ولی در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته نشده است.

 

* افشاء : انتشار عمومي و به‌موقع اطلاعات مطابق ضوابط این دستورالعمل می‌باشد.


-    اطلاعات افشاء شده نباید نادرست، خلاف واقع، گمراه‌ کننده، بی‌اساس، اغراق‌آمیز و ناقص بوده و درخصوص وضعیت موجود ناشر، تصویر اشتباهی در ذهن سرمایه‌گذاران ایجاد نماید. همچنین ناشران نمی‌توانند از افشای اطلاعات با اهمیت به‌منظور تبلیغ یا بازاریابی فعالیت‌های تجاری خود بهره جویند.

-      ارائۀ اطلاعات نادرست، خلاف واقع، اغراق‌آمیز، بی اساس، ناقص و گمراه‌کننده در افشای اطلاعات تخلف بوده و مسئولیت تهیه و انتشار اینگونه اطلاعات بر عهده مدیرعامل و هیئت مدیره ناشر است. تخطی از این ماده مشمول فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار نیز خواهد شد.

-      ناشر ملزم است پیش از هرگونه اطلاع‌رسانی عمومی اطلاعات با اهمیت از طرق مختلف اعم از مصاحبه‌های خبری، انتشار بر روی وب‌سایت‌های مرتبط با ناشر، استفاده از فضای مجازی یا هرگونه رسانۀ دیگر، نسبت به انتشار اطلاعات مطابق ضوابط این دستورالعمل از طریق سامانۀ رسمی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان اقدام نماید.

-      ناشر مسئولیت شفاف­سازی در مورد شایعات را برعهده دارد. در صورت انتشار شايعه، خبر يا گزارشی كه از طریق سامانه رسمی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان به اطلاع عموم نرسیده، مدیران ناشر مكلفند به منظور جلوگیری از ایجاد بستری برای سوء استفاده از اطلاعات نهانی، بلافاصله پس از اطلاع یا بنا به درخواست بورس مربوطه یا سازمان، با ارائۀ گزارش شفاف‌سازی، اطلاعات و توضیحات کافی در خصوص شايعه يا گزارش مزبور را افشا نمایند. تبصره: در صورت عدم ارائۀ گزارش شفاف‌سازی توسط ناشر، سازمان عدم پاسخگویی را افشا می­کند.

-       اطلاعات افشا شده از سوي ناشر بايد قابل اتکا، به موقع، و به دور از جانبداری باشد. اطلاعات دارای تأثیر منفی باید به همان سرعت و دقتی که اطلاعات دارای تأثیر مثبت منتشر می‌شود، افشا شوند. اطلاعات مهم باید صریح، دقیق، قابل فهم و کافی باشند و تا حد امکان بصورت کمّی ارائه شوند. مسئولیت انتشار اطلاعات بر عهده مدیران (هیئت مدیره و مدیرعامل) ناشر است و تخطی از این ماده مشمول فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار خواهد شد.

*اطلاعات بااهمیت : اطلاعاتی دربارۀ رویدادها و تصمیمات مربوط به ناشر كه بر قيمت اوراق بهادار ناشر و یا تصميم سرمايه‌گذاران برای معامله اوراق بهادار تأثير داشته باشد.

 اطلاعات با اهمیت قبل از انتشار رسمی محرمانه تلقی شده و مسئولیت جلوگیری از افشای غیر رسمی این نوع اطلاعات، بر عهده دارندگان اطلاعات نهانی موضوع تبصره 1ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار است. تخطی از این ماده مشمول ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار است .

·         ناشر موظف به افشاي فوري اطلاعات بااهمیت می‌باشد. برخی از مصادیق اطلاعات بااهمیت به شرح گروه­های زیر هستند :

گروه (الف)

-         شروع مجدد فعالیت متوقف یا تعلیق شده / بهره­برداری از طرح­ها و پروژه­های جدید /اعلام اعسار یا ورشکستگی شرکت / نتایج برگزاری مناقصه یا مزایده / نتایج شرکت در مناقصه یا مزایده / انعقاد، فسخ و یا تغییرات اساسی در قراردادهای مهم / هر نوع ترکیب، تجزیه، ادغام و اکتساب /نقل و انتقال دارایی‌های ثابت شرکت ،

-          تحصیل سهام شرکت دیگر در هر یک از موارد ذیل :

1-      مبلغ خرید بیش از 5 درصد دارایی‌های شرکت در صورت‌های مالی سال قبل باشد؛

2-      ناشر بیش از 5 درصد سهام شرکت (بورسی یا فرابورسی) دیگر را خریداری نماید.

-         واگذاری سهام شرکت دیگر در هر یک از موارد ذیل :

1-    مبلغ واگذاری بیش از 5 درصد دارایی‌های شرکت در صورت‌های مالی سال قبل باشد؛

2-    ناشر بیش از 5 درصد سهام شرکت (بورسی یا فرابورسی) دیگر را واگذار نماید.

-         تغییرات بااهمیت در عملکرد شرکت­های تحت کنترل / تغییر سهامدار عمده / اعلام وقوع حوادث غیر مترقبه / تعدیلات سنواتی / درخواست خروج از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مربوطه / خرید، واگذاری، اخذ، فسخ و تغییرات مجوز فعالیت، امتیاز تجاری یا علائم تجاری / تأثیرات با اهمیت ناشی از تغییرات ارزی (قیمت ارز) / دریافت یا پرداخت کمک‌های نقدی یا غیر نقدی بیشتر از 5 درصد  سرمایه شرکت / پذیرش یا انتقال اوراق در بازارهای بین المللی / برگشت بیشتر از 5 درصد از محصولات شرکت بر اساس تولید آخرین سال مالی / دریافت مجوز تغییر بیشتر از 10 درصد در قیمت فروش محصولات یا خرید مواد اولیه؛

گروه (ب)

-         تغییر در نوع فعالیت اصلی شرکت / برگزاری مناقصه یا مزایده / شرکت در مناقصه یا مزایده / تغییر در روش یا رویۀ حسابداری / افشای معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت یا معاملات با سایر اشخاص وابسته / پذیرش تعهدات جدید یا اتمام تعهدات قبلی / دعاوی مهم مطروحه له یا علیه شرکت / تغییرات در ترکیب تولید یا فروش محصولات / تغییر وضعیت مشتریان یا عرضه‌کنندگان عمدة شرکت / برنامه انتشار اوراق بدهی / پیشنهاد یا تصویب پرداخت سود و یا تغییر سیاست تقسیم سود / توثیق یا فک رهن دارایی‌ها / ایجاد یا منتفی شدن بدهی احتمالی / تغییر حسابرس / تصمیم هیئت مدیره برای بازخرید سهم یا فروش سهام خزانه / توثیق، مسدود کردن، آزادسازی یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده که عضو هیئت مدیره است؛

هرگونه تغییر در اطلاعات بااهمیتی که پیش از این در مورد آن اعلامی صورت گرفته است، به عنوان مصادیق اطلاعات بااهمیت در نظر گرفته شده و ناشر موظف به افشای فوری آن می باشد.

در صورت افشای غیر رسمی اطلاعات نهانی، ناشر موظف است این اطلاعات را بلافاصله از طریق سامانه رسمی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان افشا نماید. مسئولیت انتشار اطلاعات نهانی بر عهده مدیران (هیئت مدیره و مدیرعامل)  ناشر است و تخطی از این ماده مشمول فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار خواهد شد.

* امتیاز شفافیت اطلاعاتی : امتیاز ناشر بر اساس دستورالعمل امتیاز شفافیت اطلاعاتی.

*گزارش تفسیری مدیریت : گزارشی از صورت‌های مالی و دیگر داده‌های آماری ناشر است که به باور مدیریت شرکت به فهم و درک بیشتر سهامداران شرکت از وضعیت مالی فعلی و آینده، تغییرات در وضعیت مالی و نتایج عملیات شرکت کمک خواهد کرد.

 ناشر ملزم است در « گزارش تفسیری مدیریت » ، به‌صورت یکپارچه اثرات احتمالی ناشی از اطلاعات بااهمیت افشا شده، علل وقوع، برنامه‌های مدیریت برای رفع اثرات یا بهره‌گیری از آنها و دیگر موارد مرتبط را براساس راهنمای تهیۀ گزارش تفسیری مدیریت، ارائه نماید.


 تکالیف ناشران در تهیه گزارش ها و صورت های مالی 


-      صورت‌های مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه را مطابق استانداردهای ملی  تهیه وقبل از برگزاری مجمع عمومی عادی در زمان مقرر(حداقل 10 روز قبل)، طی فرم‌هایی که توسط سازمان ارائه می‌شود ،افشا نماید.

-         جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیئت مدیره را حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی  افشا نماید. در صورتی که مجمع عمومی عادی سود نقدی بیشتری را نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره تصویب، یا زمانبندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی را تغییر دهد، جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی می‌بایست متناسب با آن اصلاح و حداکثر ظرف یک هفته پس از تاریخ مجمع افشا گردد.

-         در خصوص اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌های تحت کنترل :

·          اطلاعات پرتفوي سرمایه‌گذاری ‌های شركت‌هاي تحت کنترلی که فعالیت اصلی آنها سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار می‌باشد، در مقاطع 3، 6، 9 و 12 ماهه، حداكثر 5 روز کاری پس از پايان دورة سه ماهه تهیه نماید .

·         در خصوص گزارش­ها و صورت­های مالی که نیاز به تأیید حسابرس دارد، ناشر مکلف است اظهارنظر حسابرس را در خصوص آن اطلاعات با لحاظ مهلت­های تعیین شده در این دستورالعمل اخذ نماید.

·         گزارش تفسیری مدیریت باید مطابق با ضوابطی که در همین خصوص توسط سازمان ابلاغ می­گردد، تهیه شود.

·         مهلت ناشرانی که شناسایی درآمد توسط آن­ها نیازمند تأیید مشتریان می­باشد، به درخواست ناشر و در صورت تأیید سازمان، تا سقف 10 روز کاری قابل افزایش خواهد بود.

·         ناشر موظف است گزارش کنترل­های داخلی را حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع‌ عمومی ‌عادی افشا نماید.

 

 

 

 

 

 

کارگزاری انصار
دی ان ان