دوشنبه 02 خرداد 1401
تعداد بازدید: 169
تعداد نظرات: 0

کارگزاری انصار با مشارکت انجمن مالی ایران و همکاری ماهنامه بورس برگزار نمود

کارگزاری انصار با مشارکت انجمن مالی ایران و همکاری ماهنامه بورس برگزار نمود

موضوع: بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه

 

مهمانان برنامه: مونا حاجی علی اصغر، قایم مقام گروه مالی کیان و مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتوی آفتاب کیان

رضا کیانی،مدیر تحقیق و توسعه شرکت بورس تهران

مجری کارشناس: آقای رضا امامی

برای شنیدن پادکست از لینک مستقیم ذیل استفاده کنید

 

تصاویر
  • کارگزاری انصار با مشارکت انجمن مالی ایران و همکاری ماهنامه بورس برگزار نمود
اخبار مرتبط