شنبه 27 فروردین 1401
تعداد بازدید: 326
تعداد نظرات: 0

کارگزاری انصار با مشارکت انجمن مالی ایران و همکاری ماهنامه بورس برگزار نمود

کارگزاری انصار با مشارکت انجمن مالی ایران و همکاری ماهنامه بورس برگزار نمود

موضوع: طرح اصلاح قانون بازار سرمایه

مهمانان برنامه: آقایان دکتر علی سعدوندی(اقتصاد دان و کارشناس ارشد بازار سرمایه) ، دکتر علی نمکی(اقتصاد دان و کارشناس ارشد بازار سرمایه)، دکتر سید محمد رضا حسینی(کارشناس ارشد حقوقی)

مجری کارشناس: آقای رضا امامی

برای شنیدن پادکست کلیک کنید

 

تصاویر
  • کارگزاری انصار با مشارکت انجمن مالی ایران و همکاری ماهنامه بورس برگزار نمود
اخبار مرتبط