شرکت کارگزاری بانک انصار

شرکت در تاریخ 1384/06/22 نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي مشهد تحت شماره 24467 و در تاريخ 1387/11/05 تحت شماره ثبتی 10668 نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. به استناد مصوبات مجمع عمومی فوق العاده در مورخ 1393/12/19 مالکیت سهام کارگزاری از "شرکت دانایان پارس" به "بانک انصار" منتقل و مضافاً بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 1394/05/06 نام شرکت از "شرکت کارگزاری پارس گستر خبره" به "شرکت کارگزاری بانک انصار" تغییر یافته است . از آنجاییکه مرکز اصلي شرکت در شهرستان مشهد واقع مي باشد ، تغییرات شرکت در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتي و موسسات تجاری استان خراسان رضوی ثبت گردیده است .

10

شعبه فعال

8000

مشتری وفادار

9

مجوز فعالیتی

خدمات غیرحضوریشرکت کارگزاری بانک انصار

کارگزاری انصـار، هوشمند و پیشـرو

یک کارگزارِ مطمئن و توانا، با ارایه تحلیل های علمی و بهره مندی از دانش تخصصی و آمار و اطلاعات در بازار پر ریسک سرمایه، تکیه گاهی امن و سود آور خواهد بود.

شرکت کارگزاری بانک انصار

جدیدترین خبرها

1390-۱۴۰۳ هلدینگ الماس داده (دانش بنیان)