نکات با اهمیت فصل پانزدهم دستور العمل معاملات اوراق بهاداردر فرابورس 

 

 

 

فصل پانزدهم : 

شرایط معاملات دست دوم در بازار ابزار های نوین مالی

مادۀ 95 : خريدار اوراق ملزم است علاوه بر قيمت خريد اوراق حسب مورد سود یا درآمد انباشته اوراق مزبور (سود یا درآمد متعلقه از آخرین موعد پرداخت لغایت روز معامله که جزئیات آن در اطلاعیۀ پذیره‌نویسی یا عرضۀ اولیه اوراق قيد شده است) را نیز پرداخت نمايد.

تبصره: در صورت مهیا شدن شرایط فنی به تشخیص فرابورس، امکان مبادله اوراق بدون رعایت الزام موضوع این ماده وجود دارد.

مادۀ 96 : درصورتی که در بیانیۀ ثبت و یا اعلامیۀ پذیره‌نویسی اوراق تأمین مالی، تعهدی مبنی بر خرید اوراق در حداقل قیمت تضمین‌شده توسط بازارگردان اعلام شده باشد، بازارگردان مکلف است اقدامات بازارگردانی را با رعایت شرایط اعلام‌شده انجام دهد. جهت ایفای تعهدات خرید موضوع این ماده، اولویت سفارشات خرید بازارگردان می‌تواند پایین‌تر از سایر خریداران باشد.

مادۀ 97 : در صورتی که شخصی دارندة بيش از 5 درصد از کل اوراق منتشره باشد، بصورت اختياری می‌تواند اوراق خود را بصورت عمده و با شرايط و ضوابط معاملات عمده عرضه نمايد.

مادۀ 98: مقررات مربوط به نحوه دريافت سفارش خريد و فروش اوراق و ساير مقررات مربوط از جمله احراز هويت مشتری دريافت کد معاملاتی و غيره مشابه ضوابط حاکم بر معاملات سهام در این دستورالعمل می‌باشد.

مادۀ 99 : فقط اوراقی در فرابورس قابل معامله هستند که نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی سپرده شده باشد.

تبصره: در صورتی‌که اوراق تأمین مالی قبلاً پذیره‌نویسی شده باشد، عرضه اوراق تأمین مالی منوط به سپرده‌گذاری حداقلی از اوراق است که در زمان پذیرش تعیین می‌شود

 

 
دی ان ان