نکات عطف  دستورالعمل جدید پذیرش ، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران

 

             ·       تعلیق نماد : جلوگیری از انجام معامله یک ورقه بهادار به مدت بیش از 5 روز کاری ،

·     ضریب نقدشوندگی : عبارت است از حاصل تقسیم تعداد روزهایی از دوره مالی ناشر که طی آن معاملات سهم در بازار عادی بیش از 0001/0 تعداد سهام ناشر می‌باشد بر تعداد روزهایی در آن دوره که نماد معاملاتی مربوطه قابل معامله بوده است.

·      هیئت پذیرش: هیئتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به پذيرش اوراق بهادار در بازارهای اول و دوم و بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس و همچنین تعلیق یا حذف آنها از این بازار ها تشکیل می شود .

·   هیئت پذیرش شرکت­های کوچک و متوسط: این هیئت متشکل از سه عضو شامل نمایندۀ سازمان، نمایندۀ هیئت‌مدیرۀ فرابورس و یک نفر کارشناس خبره به پیشنهاد فرابورس و تأیید سازمان می‌باشد که به منظور بررسی شرایط موضوع ماده 12 و  اخذ تصمیم نسبت به پذیرش اوراق بهادار در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین لغو پذیرش آن‌ها تشکیل می‌شود. این هیئت می‌تواند در صورت لزوم از کارشناسان آشنا به صنعت و همچنین نمایندگان متقاضیان جهت حضور در جلسات دعوت نماید. این اشخاص در جلسات مزبور حق رأی نخواهند داشت.

کمیتۀ درج در فرابورس ایران : کمیته ای متشکل از سه عضو شامل نمایندۀ سازمان ، نمایندۀ هیئت‌مدیرۀ فرابورس و یک نفر کارشناس خبره به پیشنهاد فرابورس و تأیید سازمان که درج اوراق بهادار در بازار پایه و سوم و همچنین لغو درج آن­ها با تأیید این کمیتۀ صورت می پذیرد


 

شرایط در بازار شرکت های کوچک و متوسط 


سهام شرکت‌های سهامی عام با ویژگی‌های زیر در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط قابل پذیرش اند:

الف- ویژگی‌های سهام

 1. نزد سازمان ثبت شده باشد.
 2. بانام باشد یا در صورت بی‌نام بودن سهام، بر اساس رویۀ اجرایی مصوب هیئت‌مدیرۀ فرابورس، امکان بانام شدن جهت نقل و انتقال آن‌ها در سامانه معاملاتی وجود داشته باشد.
 3. محدودیت قانونی مؤثر برای نقل و انتقال آن وجود نداشته باشد.
 4. ارزش اسمی هر سهم عادی برابر هزار (1000) ریال باشد. در مورد سهام ممتاز ارزش اسمی به مبالغ بالاتر نیز بلامانع است.

ب- ویژگی‌های ناشر

 1. شرکت سهامی عام باشد.
 2. جمع حقوق صاحبان سهام آن حداقل 1 میلیارد ریال و حداکثر 500 میلیارد ریال باشد.
 3. شرکت دارای طرح توجیهی تأیید شده توسط هیئت مدیره، مبنی بر وجود چشم‌انداز روشنی از سودآوری فعالیت‌های خود باشد.
 4. آخرین صورت‌های مالی آن باید مطابق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی تهیه شده باشد.
 5. گزارش حسابرسی که عضو جامعۀ حسابداران رسمی باشد، برای آخرین دوره/سال مالی منتهی به پذیرش در خصوص صورت‌های مالی آن، عدم اظهارنظر یا اظهارنظر مردود نباشد.
 6. حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی باشد، در اظهارنظر خود مربوط به آخرین دوره/ سال مالی منتهی به پذیرش، مواردی حاکی از ضعف با اهمیت در سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) باشد،گزارش نکرده باشد.
 7. حسابرس شرکت از میان مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب شده باشد.
 8. دعاوی دارای اثر با اهمیت ، له یا علیه شرکت در صورت وجود افشا شده باشد.
 9. اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل آن سابقه محکومیت قطعی کیفری مالی یا محکومیت تخلفاتی قطعی موضوع مقررات بازار اوراق بهادار، نداشته باشند.

تبصره: در مورد شرکت‌هایی که واجد برخی شرایط موضوع این ماده نباشند به شرط آن که امکان احراز آن شرایط تا قبل از درج نام شرکت در فهرست نرخ­های فرابورس میسر باشد، هیئت پذیرش شرکت­های کوچک و متوسط می­تواند آنها را به صورت مشروط بپذیرد در صورت عدم احراز بند 7 این ماده، تعهد شرکت مبنی بر اینکه در اولین مجمع عمومی پس از درج، حسابرس شرکت از میان مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب می‌شود، کافی است. در هر حال شرایطی که شرکت باید احراز نماید تا پذیرش آن قطعی گردد و مهلت شرکت برای احراز هر یک از شرایط باید در مصوبۀ هیئت پذیرش شرکت­های کوچک و متوسط درج و به متقاضی اعلام گردد.


 

شرایط درج در بازار پایه 


شرکتهای سهامی عامی که در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته نشدهاند و شرکتهای تعاونی سهامی عام با رعایت شرایط زیر در بازار پایه قابل درج می‌باشند :

1-     سهام آن نزد سازمان ثبت شده باشد .

2-     سهام آن با نام باشد. درصورت بی‌نام بودن براساس رویۀ اجرایی مصوب هیئت مدیرۀ فرابورس، امکان با نام شدن جهت نقل و انتقال آنها در سامانۀ معاملاتی وجود داشته باشد.

3-     سهام آن عادی باشد. درصورت وجود سهام ممتاز، براساس رویۀ اجرایی مصوب هیئت مدیره فرابورس، امکان نقل و انتقال آنها در سامانۀ معاملاتی وجود داشته باشد.

4-     حسابرس شرکت از میان مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب شده باشد.

·       طبقه بندی شرکت‌های درج شده در تابلو های بازار پایه :  

-        تابلوی پایه الف: تشکل­های خودانتظام و نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان از قبیل بورس‌ها و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ،(تصمیم‌گیری در خصوص پذیرش این تابلو بر عهدۀ هیئت پذیرش می‌باشد.)

-        تابلوی پایه ب: شرکت‌هایی که همزمان مشمول شرایط زیر باشند:

1- در سال شمسی منتهی به دوره رسیدگی از ضریب نقدشوندگی بالای 10 درصد برخوردار باشند.

2- در دوره مالی مورد رسیدگی، مفاد "دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان" را به تشخیص کمیتۀ درج رعایت کرده باشند.

3- سایر شرایط به تشخیص کمیته که حسب مورد درخصوص هر شرکت تعیین و اعلام می‌شود.

-  تابلوی پایه ج: شرکت‌هایی که فاقد شرایط مندرج در "تابلوی پایه الف" و "تابلوی پایه ب" هستند. (تصمیم‌گیری در خصوص انتقال شرکت‌ها بین "تابلوی پایه ب" و "تابلوی پایه ج" و تعیین دوره‌های مورد رسیدگی، بر عهدۀ کمیتۀ درج می‌باشد.)

-   شرکت‌هایی که مطابق با "دستورالعمل اجرایی نحوۀ انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران مصوب مورخ 20/07/1392 هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار" و پیش از تاریخ تصویب اصلاحات این دستورالعمل در بازار پایه عادی درج شده‌اند، در "تابلوی پایه ب" درج می‌شوند، مشروط بر این که ظرف مهلت یکسال از تاریخ تصویب این دستورالعمل شرایط درج در "تابلوی پایه ب" را احراز نمایند.

·        طرح توجیهی شرکت : این طرح باید شامل مشخصات شرکت، شرحی از کسب و کار و فعالیت اصلی شرکت، عملکرد سالهای گذشته (پنج سال گذشته یا از ابتدای فعالیت شرکت هرکدام کمتر باشد)، معرفی طرح­های در دست اجرا، معرفی طرح­هایی که شرکت قصد اجرای آن­ها را دارد، تحلیل بازار مواد اولیه فعالیت­های جاری و طرح­های در دست اجرا و آتی شرکت، تحلیل بازار محصولات جاری و طرح­های در دست اجرا و آتی شرکت، پیش­بینی جریانات نقدی ورودی و خروجی شرکت و طرح­های در دست اجرا و آتی، توجیهات اقتصادی، فنی و مالی ، فعالیت­های جاری و طرح­های در دست اجرا و آتی شرکت، تحلیل ریسک­های فراروی شرکت و طرح­های در دست اجرا و آتی و سایر اطلاعاتی که توسط فرابورس تعیین می شوند.

-         مدیران شرکت باید مسئولیت طرح توجیهی موضوع این ماده و صحت مدارک و اطلاعات ارائه شده به فرابورس طبق این ماده را صریحاً بپذیرند.

-            فرم­های لازم برای ارائۀ تقاضای پذیرش و اطلاعات موضوع این ماده و محتویات طرح توجیهی شرکت و همچنین چگونگی تطبیق تصویر مدارک با اصل آن­ها توسط فرابورس تعیین می­شود.

·       اقدامات فرابورس :

فرابورس گزارش کارشناسی خود حاوی اظهارنظر درخصوص احراز یا عدم احراز شرایط پذیرش را حداکثر ظرف مدت 45 روز پس از تاريخ تكميل مدارك به‌انضمام مستندات مربوطه به هيئت پذيرش یا هیئت پذیرش شرکت­های کوچک و متوسط ارسال می‌نماید


تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس


-        تعلیق اوراق بهادار: در موارد زیر فرابورس موظف است ، ورقه بهادار را وارد فرآیند تعلیق نماید .

1-     ناشر الزامات این دستورالعمل را رعایت ننماید.

2-     ناشر در زمان مقرر، اطلاعات موضوع مواد 10 تا 16 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان را ارائه ننماید.

3-     عملکرد شرکت در دو سال مالی متوالي حسابرسی شده منجر به زیان شده باشد.

-        فرآیند تعلیق :

1-      فرابورس موظف است در صورت مشاهده هر یک از موارد بندهای 1و 2 ماده 42 دستور العمل ، بلافاصله به ناشر تذکر کتبی ارسال و درخواست ارائه اطلاعیه شفاف­سازی نماید. ناشر موظف است پس از دریافت تذکر، طی اطلاعیه شفاف­سازی ضمن ارائه دلایل وقوع هر یک از موارد، زمان اصلاح آن را اعلام نماید. در صورتی که ناشر ظرف 5 روزکاری پس از دریافت تذکر، اطلاعیه شفاف­سازی منتشر نکند، فرابورس ملزم به افشای عدم پاسخگویی ناشر و کلیه مکاتبات مربوطه مطابق فرم  ذیربط است.

2-     فرابورس می­تواند تا 9 ماه به ناشر فرصت دهد تا نسبت به رفع موارد موضوع ماده 42 اقدام نماید ، این مهلت، طبق صلاحدید فرابورس حداکثر تا 6 ماه دیگر قابل تمدید است . در غیر این صورت فرابورس بلافاصله پس از اطلاع به سازمان و با انتشار اطلاعیه شفاف­سازی ، نسبت به تعلیق اقدام می­نماید.

3-     فرابورس موظف است فهرست ناشرانی که مشمول موارد موضوع ماده 42 هستند را از طریق سایت رسمی خود به صورت روزانه به عموم اعلام نماید. این فهرست شامل نام و نماد معاملاتی ناشر، دلیل حضور در فهرست و اسامی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل است. فرابورس موظف است در سامانه­های مربوطه نمادهای معاملاتی این فهرست را به صورت خاص برای عموم مشخص کند.

-        فرآیند لغو پذیرش

1-     فرابورس موظف است در مورد لغو پذیرش اوراق بهاداری که در ماده 43 تعلیق نموده است و یا در صورتی که حسابرس و بازرس قانونی نسبت به صورت‌های مالی یا گزارش تفسیری مدیریت ناشر پذیرفته شده، "اظهارنظر مردود" یا "عدم اظهارنظر" ارایه نموده باشد، بر اساس فرآیند ذیل تصمیم­گیری نماید.

2-     فرابورس موظف است بلافاصله پس از تعلیق، به ناشر تذکر کتبی ارسال و درخواست ارائه برنامه جهت رفع دلایل لغو پذیرش نماید.

3-     ناشر موظف است حداکثر ظرف مدت 25 روز کاری برنامه خود را جهت رفع دلایل لغو پذیرش به فرابورس ارائه دهد.

4-     فرابورس موظف است برنامه ارائه شده را ظرف مدت ده روز کاری بررسی نموده و به هیئت پذیرش یا هیئت پذیرش شرکت­های کوچک و متوسط گزارش ارائه دهد.

5-     هیئت پذيرش یا هیئت پذیرش شرکت­های کوچک و متوسط می­تواند حداکثر مهلت 12 ماهه­ای را برای رفع دلایل لغو پذیرش توسط ناشر در نظر ‌گيرد.

6-     پس از پایان مهلت ذکر شده در بند 4 و عدم رفع دلایل لغو پذیرش، پذیرش اوراق بهادار با اعلام هیئت پذیرش یا هیئت پذیرش شرکت­های کوچک و متوسط لغو می­شود.

-        اقدامات فرابورس :

لغو پذيرش اوراق بهادار را حداکثر ظرف یک‌هفته از تاریخ اعلام ، طی گزارشی با ذکر دلايل مربوط به ناشر، عموم و سازمان اطلاع مي‌دهد.(چنانچه ناشر بتواند در مهلت مقرر دلایل لغو پذیرش را رفع نماید، ورقه بهادار از تعلیق خارج         می گردد (.فرابورس اجرای برنامه پذیرفته شده از سوی هیئت پذیرش یا هیئت پذیرش شرکت های کوچک و متوسط را پایش می نماید ،ضمناً تمام اوراق بهادار لغو پذیرش شده در فرآیند فوق، به بازار پایه ب فرابورس منتقل     می شوند.


لغو پذیرش اوراق بهادار 


درصورتی که ناشر مشمول ماده 141 لایحه اصلاح قانون تجارت شده و ظرف مدت دو سال پس از آن اقدام ناشر منجر به خروج شرکت از شمول آن ماده نشود پذیرش اوراق بهادار شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بازار دوم فرابورس لغو می شود . (در صورتی که ناشر جهت رفع دلایل ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برنامه و مستندات کافی ارائه نماید، هیئت پذيرش می تواند حداکثر مهلت 12 ماهه ای به ناشر بدهد.) و تمام اوراق بهادار لغو پذیرش شده در این فرآیند ، به بازار پایه ب فرابورس منتقل می شوند. پذیرش مجدد اوراق بهاداری که پذیرش آنها در فرابورس لغو شده‌است، حداقل پس از گذشت دو سال از تاریخ لغو پذیرش با ارائۀ درخواست و احراز شرایط پذیرش امکان‌پذیر خواهد بود ، مضافاً ناشرانی که حداقل 6 ماه از تاریخ عرضه اوراق بهادار آنها در بازار اول یا دوم  فرابورس گذشته است، می‌توانند درخواست انتقال به بورس اوراق بهادار تهران را به بورس ارائه نمایند.دی ان ان