مقررات و شرایط فعالیت شرکت های کارگزاری

 عضو بورس اوراق بهادار تهران برای معاملات کالاها و اوراق بهادار

 پذیرفته شده در بورس کالای ایران و شرکت فرابورس ایران

 

 مصوب هیئت ‌مدیره سازمان بورس »

 

بند 2) شرایط فعالیت شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران برای معاملات کالاها و اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس کالای ایران و شرکت فرابورس ایران، به شرح زیر است :

2-1کارگزاران دارای رتبه (ب) و بالاتر براساس دستورالعمل بند (1) این مصوبه می توانند با کسب مجوز از سازمان در هر دو گروه کالاهای فلزی و کالاهای پتروشیمی به طور هم زمان، به فعالیت کارگزاری بپردازند.

2-2کارگزاران دارای رتبه (ج) و بالاتر براساس دستورالعمل بند (1) این مصوبه می توانند با کسب مجوز از سازمان در یک گروه کالا از دو گروه کالاهای فلزی و کالاهای پتروشیمی به فعالیت کارگزاری بپردازند.

2-3 کارگزاران دارای رتبه (د) و بالاتر براساس دستورالعمل بند (1) این مصوبه می توانند با کسب مجوز از سازمان در گروه کالاهای کشاورزی، اوراق بهادار پذیرفته شده در فرابورس ایران و معاملات قراردادهای آتی به فعالیت کارگزاری بپردازند.

بند 3) موافقت اصولی برای اعطای مجوزهای موضوع بند 2 فوق پس از کسب رتبه های لازم و با پیشنهاد معاونت نظارت بر نهادهای مالی و تائید ریاست سازمان اعطاء خواهد شد. شرکت کارگزاری پس از کسب این موافقت اصولی حداکثر دو ماه فرصت خواهد داشت تا شرایط تعیین شده برای شروع فعالیت مربوطه را احراز نماید. این مهلت با پیشنهاد معاونت نظارت بر نهادهای مالی و ذکر دلایل و موافقت ریاست سازمان حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. در صورت عدم احراز شرایط شروع فعالیت در مهلت های مقرر، موافقت اصولی صادره از درجه ‌ی اعتبار ساقط خواهد شد.

بند 4) شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران که قبل از تاریخ این مصوبه مجوز معاملات کالاهای پذیرفته شده در بورس کالای ایران را کسب نموده اند نیز موظف اند، در ارزیابی های دوره ای حداقل امتیازهای مذکور در بند (2) فوق را حسب مورد کسب نمایند. در غیر این صورت مطابق بند (5) با آنان رفتار خواهد شد.

بند 5) هر شرکت کارگزاری که مجوز فعالیت خود را براساس بند (2) فوق دریافت داشته، موظف است در طول فعالیت خود، رتبه مورد نظر را حفظ نماید؛ در غیر این صورت موضوع جهت رسیدگی به مرجع رسیدگی ارجاع می گردد. مرجع رسیدگی می تواند مجوز فعالیت صادره را تعلیق کرده و برای شرکت کارگزاری مهلتی که از 6ماه تجاوز نخواهد کرد برای کسب رتبه مربوطه تعیین نماید. در صورت عدم کسب رتبه مربوطه در مهلت یاد شده، مرجع رسیدگی می تواند مجوز فعالیت صادره را لغو نماید.

«مجوز های فعالیت شرکت های کارگزاری »

شرکت­های کارگزاری فعال در بازار سرمایه می­ توانند با احراز برخی شرایط مجوزهای فعالیت در یک و یا چند بورس را بطور همزمان اخذ کرده و به ارائه خدمات به مشتریان بر اساس قوانین و مقررات بپردازند . جهت آشنایی علاقه مندان برخی از مجوزهایی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می­گردد به شرح ذیل می­باشد :


-    سبدگردانی: خرید و فروش اوراق بهادار (اعم از اوراق بهادار پذبرفته شده در بورس و فرابورس) برای مشتریان به منظور کسب انتفاع آنان،

-    مشاور سرمایه گذاری: ارائه مشاوره به مشتریان در خصوص خرید و فروش اوراق بهادار (اعم از اوراق بهادار پذبرفته شده در بورس و فرابورس)،

-    پردازش اطلاعات مالی: ارائۀ اطلاعات مربوط به ورقۀ بهادار، معامله، سفارشات خرید و فروش و ناشر ورقه بهادار به مشتریان،

-    تعهد پذیره نویسی: انجام تعهد خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت "پذیره‌نویسی" به‌فروش نرسیده است.

 

-    معاملات در بورس اوراق بهادار: شامل ارائه خدمات خرید و فروش سهام ، حق تقدم سهام و اوراق مشارکت و ... شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به مشتریان،

-    معاملات آتی سهام در بورس اوراق بهادار: شامل انجام معاملات آتی سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به مشتریان،

-    مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار: شامل ارائه مشاوره به شرکت های متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار در خصوص فرآیند پذیرش و ارائه مدارک و مستندات مربوطه به عنوان نماینده متقاضی به بورس و هیات پذیرش،

-     مشاور عرضه در بورس اوراق بهادار: ارائه مشاوره در خصوص انتشار و عرضه اوراق بهادار به شرکت­های پذیرفته شده در بورس،

-    معاملات محصولات فلزی ، نفت و پتروشیمی ، سیمان ، در بورس کالای ایران: ارائه خدمات خرید و فروش کالاهای عرضه شده در بورس کالای ایران به مشتریان،

-    معاملات آتی در بورس کالای ایران: انجام معاملات آتی بر روی اوراق بهادار مبتنی بر کالای پذیرفته شده در بورس کالای ایران،

-    مشاور پذیرش در بورس کالای ایران: ارائه مشاوره به متقاضی در خصوص فرآیند پذیرش و عرضه کالا در بورس کالای ایران،

-    معاملات در فرابورس: شامل ارائه خدمات خرید و فروش سهام، حق تقدم سهام و اوراق بدهی شرکت­های پذیرفته شده در فرابورس به مشتریان،

-    مشاور پذیرش در فرابورس: شامل ارائه مشاوره به شرکت متقاضی پذیرش در فرابورس در خصوص فرآیند پذیرش و ارائه مدارک و مستندات مربوطه به عنوان نماینده متقاضی به بورس و هیات پذیرش،

-     مشاور عرضه در فرابورس: ارائه مشاوره در خصوص انتشار و عرضه اوراق بهادار به شرکت­های پذیرفته شده در بورس،

-    معاملات بر خط (آنلاین): ارائه خدمات انجام خرید و فروش سهام، حق تقدم سهام و اوراق بدهی پذیرفته شده در بورس و فرابورس به صورت برخط (Online) و مستقیم توسط مشتریان از طریق اینترنت،

 


 

 

 

دی ان ان