« مقررات کارگزاران بورس » 
ارسال اطلاعات و اعلام تغییرات

بستر های الکترونیکی

خريد و فروش سهام براي اشخاص حقيقي و حقوقي - 1090

 بخشنامه ثبت معاملات کارگزاران - 4729

  تعديل ماده 10 دستورالعمل م برخط - 11010036

بخشنامه شرايط انتشار اطلاعات تحليلي - 11010039

ممنوعیت انجام فعالیت در فارکس - 11010076

شرایط تصدي مدیر معاملات بر خط - 11010078

 شرایط تصدي معامله گر آتی سهام - 11010079

دستورالعمل فعالیت کارگزاری - 11020005

 دستورالعمل تبليغات - 11020011

دستورالعمل انضباطي - 11020063

 صلاحيت حرفه اي اعضاي هيات مديره -11030001

 مهلت ارسال ص مالي سالانه - 11030007

ممنوعیت اشتغال مديران عامل در ساير سمتها -11030063

اعلام دفاتر جدید به بورس ها - 11030072

فرم سنجش رضايت مشتريان - 11030078

گواهينامة تحليلگري جهت صدور مجوز مشاور- 1102001004

 افزايش سرمايه تجديد ارزيابي ها - 110200107

ماده 13 مكرر معاملات اوراق در فرابورس - 110200137

 حداقل حجم سفارش خريد سامانه معاملات برخط - 110200156 

 شرايط  كارگزاران در سلف - 110200158

 دستورالعمل کنترلهاي داخلی - 110200170

شرايط معامله گران - 110200176

  سهامی عام شدن  کارگزاران - 110200182

بکارگیری مدیران سبد در 1395 -110200183

اصلاح ماده 9 مجوز فعالیت - 110200198

مدير سرمايه گذاري در صندوقها - 120100016

دستور العمل  کمیته سازش کانون

سرمایه گذار خارجی

 

 

 

 

دی ان ان